J Street Template
2/26/2024 7:51 AM
×
User Login
Affinity
Reset
Person 1 Person 2 Affinity ▼ Predicted Affinity Shared Reviews
Debra A. Jenn 9.3 9.43 26
Jenn Debra A. 9.3 9.28 26
Debra A. Armen 9.3 9.46 32
Armen Debra A. 9.3 9.14 32
Armen Jenn 9.23 9.33 238
Jenn Armen 9.23 9.55 238
Jenn Jen O. 9.15 9.17 22
Jen O. Jenn 9.15 9.42 22
Armen Jen O. 9.06 9 32
Jen O. Armen 9.06 9.35 32
Mike Armen 8.78 9.39 85
Armen Mike 8.78 9.13 85
Jenn Katrina 8.77 9.15 80
Katrina Jenn 8.77 9.28 80
Mike Kathy 8.76 9.41 72
Kathy Mike 8.76 9.06 72
Mike Jenn 8.73 9.27 99
Jenn Mike 8.73 9.25 99
Katrina Armen 8.71 9.38 77
Armen Katrina 8.71 8.98 77
Katrina Mike 8.6 9.33 29
Mike Katrina 8.6 9.32 29
Kathy Armen 8.59 9.16 71
Armen Kathy 8.59 9.37 71
Jenn Kathy 8.52 9.44 77

Person 1 Person 2 Affinity Predicted Affinity Shared Reviews
Showing 1 to 25 of 84 records
Records per page
Previous